top of page

מעגל ידידי סופיה

אנו, חברי סופיה, פונים אליכם בהצעה להצטרף למעגל ידידי סופיה – לתמוך בפעילות תרבותית–רוחנית וליהנות ממגוון אירועים והצגות תיאטרון.

סופיה הינה חברה לתועלת הציבור (חל"צ), שקמה כארגון המאגד בתוכו יוזמות שונות (תיאטרון המִלה, מרכז שער לאדם ומרכז הסמינרים) באחריות כלכלית וניהולית משותפת. מטרת סופיה לאפשר לתרבות אדם חדשה להתפתח מתוך יזמות רוחנית, אמנותית, תרבותית וחינוכית.

 

מעגל ידידי סופיה בנוי מקבוצה של תומכים המשלמים סכום חודשי קבוע (75 ₪ למשפחה, או 50 ₪ ליחיד), ובכך עוזרים לקיים פעילות אמנותית מקורית, הכוללת הצגות של תיאטרון המִלה ואירועי תרבות. הכסף שנכנס משמש אך ורק לתמיכה בפרויקטים האמנותיים ולא להוצאות שוטפות.

 

אנו רואים במעגל הידידים קהילה תומכת, שיכולה ללוות את פעילותנו. חשוב לנו ליצור קשר עקבי עם המעגל ולעדכן אתכם באופן שוטף על הפעילויות שלנו.

 

ידידי סופיה נהנים מכניסה חופשית (תמיכה משפחית מקנה כניסה חופשית לכל המשפחה הגרעינית) לכל ההצגות והאירועים של תיאטרון המִלה ומרכז הסמינרים, כולל כנס מחזה המסתורין השנתי.

יחיד - 50 ש"ח

משפחתי - 75 ש"ח

ניתן לבחור בסכום גבוהה יותר

לוגו_-_מעגל__2_-removebg-preview.png
bottom of page