top of page

מי אנחנו

תיאטרון המלה פועל משנת 2002 בקיבוץ הרדוף שבגליל התחתון.

התיאטרון פועל במספר כיוונים עיקריים – מחזות מיסתורין, הצגות ילדים, הצגות מבוגרים וערבי שירה. 

 

שחקני התיאטרון חיים בהרדוף וסביבתה ועובדים בתיאטרון מתוך תפיסת העולם האנתרופוסופית. בנוסף למשחק הם עוסקים בהוראת דרמה ,בימוי ותרפיה.

תפיסה אומנותית

התיאטרון שם במרכז העבודה האומנותית את המילה. הדיבור וההקשבה.

התחום המרכזי אשר התפתח באומנות התיאטרון מתוך האנתרופוסופיה נקרא: עיצוב הדיבור ובו מתאמן השחקן בתחום זה כמו שהנגן לומד להכיר לעומק את כלי הנגינה שלו. אנו עובדים עם צלילי השפה, הקצב והמוסיקה אשר בה ולא רק עם תוכנה המחשבתי.

תפיסה ניהולית

תיאטרון המילה רואה את פעילותו כקשורה בהתרחשות חברתית-תרבותית רחבה. חברי התיאטרון הקימו יחד עם יוזמות בתחום החברתי-תרבותי חברה משותפת בשם "סופיה". מבחינה כלכלית-ארגונית כל יוזמה היא גוף עצמאי נפרד אך מתנהלת תחת מבנה אירגוני אחד. היוזמות השונות יוצרות ביניהן שיתופי פעולה בתחום המקצועי ובתחום החברתי.
כדי לשמור על התיאטרון כגוף אומנותי בד בבד עם היותו גוף כלכלי-מסחרי, שחקני התיאטרון הם גם מנהליו ועובדיו. התיאטרון מחולק לשלושה מעגלים: ניהול אומנותי-רעיוני, ניהול אדמיניסטרטיבי -תפעולי וניהול חברתי.

תמונה לעתיד

אנו רוצים לקיים מרכז אמנות פריפריאלי בו מתאפשר מרחב אומנותי, חברתי, וניהולי משוחח ושווה בין היוצרים. מרכז בו האמנים יוכלו לחקור ולפתח את דרכם ואת השפה האומנותית מתוך התפיסה האנתרופוסופית.

היסטוריה קצרה

בשנת 1998, בעקבות פניה של כעשרה צעירים, פתחו יעקוב ומרים ארנן, ממקימי קיבוץ הרדוף, הכשרה של ארבע שנים בעיצוב דיבור ודרמה מתוך האנתרופוסופיה. בשנת 2002 חברה אליהם קבוצה של בוגרי בית-הספר בעבודה אומנותית משותפת. עם השנים מצטרפים לקבוצה בוגרים נוספים.

כיום מורכב התיאטרון מקבוצה של שחקנים, במאים, תפאורן, תאורן ומעצבת תלבושות. השחקנים הנם מורי ובוגרי בית הספר לעיצוב דיבור ודרמה בהרדוף.

שחקני התיאטרון

לירון שפע, זיו רייטר, ענבל גינת, שלומית יפעת-רונן, שלומית שובל, נגה יגר, אורי גינת, נוי ימין, נעה בניהו-רפאלי, יקיר רפאלי, אפרת דניאל, ניר יונה, ליאור סויבלמן, לין בלום, ירון פניבלוב, ענבל שפרירי, אפרת אליהו, אריאל קומרובסקי, עופר שגיא, אלון יובל

bottom of page