2021-2022
בתיאטרון המלה

עוד הופעות של:

באור אין איש בחושך

חקירה מתמשכת

העד

ו...

ערב שירה - שירי פאול צלאן

מחזה המיסתורין השני - מבחן הנפש