בקרוב מתיאטרון המלה

באור אין איש בחושך

סוסון גבנונון

באור אין איש בחושך

באור אין איש בחושך

העד

משכן המלה, הרדוף

משכן המלה, הרדוף

סטודיו פגסוס, צלופן

משכן המלה, הרדוף

משכן המלה, הרדוף

14.05.21   20:30

18.05.21   11:00, 13:30

27.05.21   20:00

04.06.21  20:30

09.06.21  20:30