top of page

 

לפני שנים רבות ארע הדבר...

והיכן הוא התרחש?

ובכן, היכן בעצם לא התרחש.

 האחיות גרים

מריונטות המשי הן בובות מיוחדות בעדינותן ובצבעוניות שלהן. הן קשורות לחווית הילדות מלאת הדמיו כל הבובות נתפרו בעבודת יד אוהבת של אנסמבל האחיות גרים

סיפורו של רוזן צעיר שיוצא למסע, נשזר בסיפורה של נסיכה שגורשה מבית אביה בשל גאוותו של המלך. חוטי הגורל נטווים בידיה האמונות של ישישה מסתורית אשר חיה עם להקת האווזים שלה במקום נידח בין הרים.

ההצגה היא סיפור מסע של מספר דמויות- הרוזן הצעיר שדרכו מובילה אותו לראות את היופי האמיתי, אשר מכוסה לעיתים במעטה של כיעור, המלך שגאוותו מוליכה אותו בדרך הכאב והאובדן אל הצניעות והאהבה האמיתית, והנסיכה שנפשה מיטהרת דרך הבדידות, העבודה פשוטה ומעטה הכיעור שמכסה את יופיה האמיתי.

רועת האווזים אצל הבאר_תמונה למודעה (2).jpg

סיפורו של רוזן צעיר שיוצא למסע, נשזר בסיפורה של נסיכה שגורשה מבית אביה בשל גאוותו של המלך. חוטי הגורל נטווים בידיה האמונות של ישישה מסתורית אשר חיה עם להקת האווזים שלה במקום נידח בין הרים.

ההצגה היא סיפור מסע של מספר דמויות- הרוזן הצעיר שדרכו מובילה אותו לראות את היופי האמיתי, אשר מכוסה לעיתים במעטה של כיעור, המלך שגאוותו מוליכה אותו בדרך הכאב והאובדן אל הצניעות והאהבה האמיתית, והנסיכה שנפשה מיטהרת דרך הבדידות, העבודה פשוטה ומעטה הכיעור שמכסה את יופיה האמיתי 

שלגיה_טבעון.png
bottom of page