inbal2.jpg

באור אין איש בחושך

 מאת צבי שיר      

"נבחרת להיות היחידה שיודעת..."

״נבחרְתְ״ הם אמרו, וַאני חשבתי שזו עוד תרמית פרסום.

״נבחרְתְ להיות היחידה שיודעת״, והוא הוציא ניירות מתיק יד אלגנטי,

צילום פספורט מוגדל מהפספורט הקודם שלי, דוּחות מס הכנסה,

ניירות של הבנק וכל מה שסביב למשכנתא.

״את רואה, אנחנו יודעים עלייך הכול״........

״יש דרך לדעת, אבל רק אחד יכול״

״יכול מה?״ שאלתי,

״רק אחד יכול לדעת את הסוף...

אחד שיכול לרדת מהטיסה בלי שמישהו יֵדע, בלי שישימו לב,

בלי לשנות את המאזן...

כשהאור האדום ידלק, הכל יגמר.

בימוי: מרים ויעקב ארנן

תפאורה ותאורה: אבנר המאירי

מוזיקה מיקורית ונגינה: חורש רם

משחק: ענבל גינת

תלבושות: קלאודיה מנוקיאן

בניית תפאורה: אבינועם לוגסי, מישאל קינקולקין

תנועה: גיל לוי

הופעות קרובות