top of page
תמונה סוסון.jpg
התקפה של עצבים - א. צ'כוב מספר ליאור סויבלמן רשימותיו של מטורף - נ. גוגול מספר ירון פניבלו

סוסון גבנונון
הצגת ילדים

טרפת
סיפורת

20160505_112956.jpg

תיאטרון המלה פועל משנת 2002 בקיבוץ הרדוף שבעמק יזרעאל.
התיאטרון פועל בשני תחומים עיקריים – הצגות לילדים והצגות למבוגרים.

 

התיאטרון שם במרכז העבודה האומנותית את המילה. הדיבור וההקשבה.

התחום המרכזי אשר התפתח באומנות התיאטרון מתוך האנתרופוסופיה נקרא: עיצוב הדיבור ובו מתאמן השחקן בתחום זה כמו שהנגן לומד להכיר לעומק את כלי הנגינה שלו. אנו עובדים עם צלילי השפה, הקצב והמוסיקה אשר בה ולא רק עם תוכנה המחשבתי.

שחקני התיאטרון חיים בהרדוף וסביבתה ועובדים בתיאטרון מתוך תפיסת העולם האנתרופוסופית. בנוסף למשחק הם עוסקים בהוראת דרמה, בימוי ותרפיה.

bottom of page