top of page
תמונה סוסון.jpg

סוסון גבנונון
הצגת ילדים

עותק של אירוע חורף במרכז סמינרים סופי.png
עותק של עותק של צרור נפלאות הקרקס (10).png

ירושלים אורגת צל ואור
אירוע חורף

צרור נפלאות הקרקס
הצגת ילדים

20160505_112956.jpg

תיאטרון המלה פועל משנת 2002 בקיבוץ הרדוף שבעמק יזרעאל.
התיאטרון פועל בשני תחומים עיקריים – הצגות לילדים והצגות למבוגרים.

 

התיאטרון שם במרכז העבודה האומנותית את המילה. הדיבור וההקשבה.

התחום המרכזי אשר התפתח באומנות התיאטרון מתוך האנתרופוסופיה נקרא: עיצוב הדיבור ובו מתאמן השחקן בתחום זה כמו שהנגן לומד להכיר לעומק את כלי הנגינה שלו. אנו עובדים עם צלילי השפה, הקצב והמוסיקה אשר בה ולא רק עם תוכנה המחשבתי.

שחקני התיאטרון חיים בהרדוף וסביבתה ועובדים בתיאטרון מתוך תפיסת העולם האנתרופוסופית. בנוסף למשחק הם עוסקים בהוראת דרמה, בימוי ותרפיה.

bottom of page