שתי הצגות ילדים במוזיאון תל אביב לאמנות לסיום הקיץ:


18.8 בשעה 11:00
ליצנים מחפשים משמעות

במוזיאון תל אביב לאמנות
כרטיסים 03-6077020

18.8 בשעה 17:00
לפתוח את הקופסה

במוזיאון תל אביב לאמנות
כרטיסים 03-6077020